U bevindt zich op: Home Missie & Taken

Missie & Taken

Het bureau is een tijdelijk nationaal kennispunt voor de overheid en voor organisaties waar met risicovolle biologische stoffen wordt gewerkt. Het doel van het bureau is om het nieuwe beleid van de overheid uit te dragen door middel van o.a. workshops en voorlichting.

Activiteiten bureau biosecurity:

  • uitdragen voorgenomen biosecurity beleid van de overheid.
  • ondersteunen met kennis van organisaties bij het vrijwillig implementeren van biosecurity maatregelen.
  • het maken en beheren van een overzicht van organisaties waar gewerkt wordt met risicovolle pathogenen.
  • ondersteunen met kennis van overheid.  

Het bureau biosecurity is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven. Het bureau biosecurity is in opdracht van de overheid voortgekomen uit een interdepartementaal biosecurity project van de ministeries van IenM, VWS, EZ, SZW, OCW en de NCTV. Het biosecurity project heeft als doel het instellen van een Nederlands biosecurity regime.

 

Zoeken:

Service