U bevindt zich op: Home Beleid Dual-use research KNAW advies ‘Bouwen aan Biosecurity’

KNAW advies ‘Bouwen aan Biosecurity’

Het KNAW advies ‘Bouwen aan Biosecurity’ is tot stand gekomen naar aanleiding van het H5N1-debat. Een belangrijke aanbeveling uit het advies is dat wetenschappers en veiligheidsdeskundigen in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan om risico’s af te wegen.

Naar aanleiding van het H5N1-debat heeft de staatssecretaris van OCW de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies gevraagd over hoe moet worden omgegaan met dual-use research, oftewel wetenschappelijk onderzoek dat op tweeërlei wijze gebruikt kan worden. Concreet gaat het daarbij om de volgende hoofdvragen:
• Hoe tot een oordeel over dual-use research te komen?
• Door wie tot een oordeel over dual-use research te komen?

Op 1 november 2013 heeft de KNAW een advies afgegeven getiteld ‘Bouwen aan Biosecurity. Beoordelen van dual-use onderzoek’. Het advies stelt dat de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met mogelijke dual-use-risico’s van onderzoek in de levenswetenschappen bij wetenschappers en partijen in de kennisketen ligt. Adviezen om eventuele maatregelen te nemen dienen beargumenteerd te worden met een verwijzing naar de biologische of fysieke eigenschappen van het object van onderzoek. Daarnaast moet ook worden verwezen naar de mogelijke en voorzienbare maatschappelijke en politieke gevolgen. De KNAW adviseert een Adviescommissie Biosecurity aan te stellen aan wie vraagstukken ten aanzien van mogelijke dual-use aspecten van onderzoek voorgelegd kunnen worden. De overheid heeft in een kamerbrief een reactie op dit rapport opgesteld.

Zoeken:

Service