U bevindt zich op: Home Beleid Internationale verdragen en richtlijnen

Internationale verdragen en richtlijnen

Internationaal zijn er verschillende verdragen die als doel hebben wereldwijde verspreiding van gevoelige goederen te reguleren. Tot deze gevoelige goederen behoren onder andere risicovolle biologische agentia.

Nederland heeft diverse internationale verdragen ondertekend en is aangesloten bij verschillende exportcontroleregimes. Deze verdragen en regimes zijn gericht op het reguleren van wereldwijde verspreiding van gevoelige goederen, zoals militaire goederen en dual-use goederen.

Er bestaan diverse internationale lijsten en overzichten met biologische agentia in relatie tot biosecurity, zoals de ‘EU export control list’ en de ‘Australia Group List’. Hierop staan biologische agentia en technologieën waarvoor een vergunning vereist is voor uitvoer buiten de EU. Momenteel wordt er binnen het Europese CBRN Action Plan (EU, 2009) één Europese CBRN agentia lijst opgesteld met die agentia waar landen binnen de EU aanvullende maatregelen zullen nemen op het gebied van preventie en weerstandsverhoging (preparedness en resilliance). De verwachting is dat deze Europese CBRN agentia lijst grote overeenkomsten zal hebben met de ‘EU export control list’. Eind 2009 heeft Nederland zich gecommitteerd aan dit Action Plan.

 

Zoeken:

Service