U bevindt zich op: Home Beleid Internationale verdragen en richtlijnen Europese dual-use verordening nr. 428/2009

Europese dual-use verordening nr. 428/2009

In Verordening 428/2009, de dual-use verordening ook wel bekend als de EU export controle lijst, staan internationale overeenkomsten en afspraken beschreven die de lidstaten van de EU (Europese Unie) in acht moeten nemen bij het afgeven van vergunningen betreffende goederen voor tweeërlei gebruik.

Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening, ook wel bekend als de EU export control list. Deze verordening geeft de verschillende verplichtingen weer voor export van dual-use goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU). Voor het exporteren van dual-use goederen naar andere EU-landen is geen vergunning nodig. Voor deze landen geldt in principe een vrij verkeer van goederen. De goederen moeten wel een duidelijk civiel doel hebben en geen risico vormen voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu.

De Europese dual-use verordening moet voorkomen dat dual-use goederen na de export terechtkomen in wapens, of in machines om wapens te maken. De controle is onder meer gericht op producten die worden gebruikt voor de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens, zoals kernwapens, chemische of biologische wapens.

De Verordening bevat een lijst van goederen die als dual-use worden gekenmerkt en waarvoor een vergunningsregeling geldt. In de Verordening (Artikel 2) zijn dit producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben. Met uitvoer van producten wordt mede bedoeld: ‘de overdracht van programmatuur of technologie door middel van elektronische media, met inbegrip van faxapparaten, telefoon, elektronische post of elk ander elektronisch middel’. Vergunningsregelingen voor overdracht van technologie zijn niet van toepassing op informatie die voor iedereen beschikbaar is, en op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

De lijst met dual-use goederen is ingedeeld in tien categorieën, waaronder categorie 1: materialen, chemicaliën, micro-organismen en toxines. In deze categorie worden de volgende micro-organismen en toxines genoemd:
1C351 (pagina 73) Humane pathogenen, zoönosen en „toxinen“, als hieronder:
a) Virussen, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet,
b) Rickettsiën, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet,
c) Bacteriën, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van geïsoleerde levende culturen of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet,
d) Toxinen,alsmede subeenheden van toxinen
e) Schimmels, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet.

1C352 (pagina 80) Dierpathogenen, als hieronder:
a) Virussen, natuurlijk versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet
b) Mycoplasma’s, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet.

1C353 (pagina 81) Genetische elementen en genetisch gemodificeerde organismen, als hieronder:
a) Genetisch gemodificeerde organismen, of genetische elementen die de nucleïnezuursequenties bevatten die de pathogeniteit bepalen van de organismen, bedoeld in 1C351 a), 1C351 b), 1C351 c), 1C351 e), 1C352 of 1C354;
b) Genetisch gemodificeerde organismen, of genetische elementen die nucleïnezuursequenties bevatten die coderen voor een van de „toxinen“ bedoeld in 1C351 d) of „subeenheden van toxinen“ daarvan.

1C354 (pagina 82) Plantpathogenen, als hieronder:
a) Virussen, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van geïsoleerde levende culturen of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet,
b) Bacteriën, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet,
c) Schimmels, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen“ of als materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet.

Zoeken:

Service