U bevindt zich op: Home Kennisplein Nieuwsberichten EU CBRN-actie B2

EU CBRN-actie B2

In het kader van het EU CBRN-actieplan is op 25 maart in Brussel het document ‘Guidelines for the implementation of Action B2’ gepresenteerd. Dit document geeft invulling aan EU CBRN-actie B2, waarin staat beschreven dat lidstaten dienen te zorgen voor de implementatie van biosecurity maatregelen voor hoogrisico en dual-use ziekteverwekkers. Het document is samengesteld op basis van het nationale biosecurity beleid van zes Europese landen, waaronder Nederland, en biedt andere landen handvatten voor implementatie van een eigen biosecurity beleid.

In 2009 werd het Europese Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN)-actie plan gepubliceerd, waarin 124 acties staan beschreven met als doel de weerbaarheid en respons op CBRN-gebied binnen Europa te versterken. In 2013 is op initiatief van Frankrijk invulling gegeven aan EU CBRN-actie B2, waarin beschreven staat dat lidstaten dienen te zorgen voor de implementatie van biosecurity maatregelen voor hoogrisico en dual-use ziekteverwekkers. In drie bijeenkomsten in Parijs wisselden zes Europese landen, waaronder Nederland, informatie uit over hun nationale biosecurity beleid. Op basis van deze informatie is een document samengesteld dat andere EU-landen handvatten kan bieden voor het implementeren van een eigen biosecurity beleid.

Op 10 december 2013 zijn het CBRN-actie plan en de ontwikkelingen in actie B2 gepresenteerd tijdens een side-event bij de Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) in Geneve. Vervolgens presenteerden Frankrijk, Nederland en Denemarken hun nationale biosecurity beleid. Hieruit werd duidelijk dat de aanpak per land zeer verschillend kan zijn: waar zowel het Franse als het Deense beleid bestaat uit strenge regelgeving (top down), ligt de Nederlandse aanpak veel meer op de verantwoordelijkheid bij de instelling zelf (bottum up).

Op 25 maart 2014 is in Brussel een Workshop georganiseerd, waarin het document gepresenteerd werd. Alle lidstaten zijn uitgenodigd voor deelname aan de Workshop, uiteindelijk waren 16 lidstaten en Zwitserland vertegenwoordigd. Over een eventueel vervolg van CBRN-actie B2 zal worden gesproken tijdens een door DG Home georganiseerde meeting van de Biological Subgroup over biologisch-relevante acties van het EU CBRN-actie plan op 11 juni 2014.

 

Zoeken:

Service