U bevindt zich op: Home Kennisplein Nieuwsberichten Nieuws over de BTWC

Nieuws over de BTWC

Eens in de vijf jaar wordt het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) gereviewed door alle verdragspartijen tijdens een toetsingsconferentie. Dit wordt voorbereid door het ‘voorbereidend comité’, dat van 8-12 augustus plaatsvond in Genève. Bureau Biosecurity was aanwezig bij het voorbereidend comité als lid van Nederlandse delegatie van de overheid. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen zijn onder andere biosecurity, dual-use en ontwikkelingen in science and technology.

Biosecurity, dual-use en ontwikkelingen in Science and technology zijn onderwerpen die bij de BTWC aan bod komen. Het  Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) kent vijftien artikelen die iedere vijf jaar worden gereviewed door alle verdragspartijen in een toetsinsconferentie (de ‘RevCon’, Review Conference). Naar aanleiding van deze  RevCon worden aanvullende afspraken gemaakt over de invulling en interpretatie van de individuele artikelen en verdragsbepalingen, die onder andere tot doel hebben de reikwijdte van de BTWC te vergroten.  Tijdens het voorbereidend comité (de ‘PrepCom’) was uitgebreid ruimte voor een inhoudelijk debat over de verschillende verdragsbepalingen van de BTWC, met als doel om de inhoudelijke discussie tijdens de toetsingsconferentie in november zo goed mogelijk te faciliteren.  Bureau Biosecurity sloot aan bij de Nederlandse delegatie.

Om tijdens de RevCon vooruitgang te bewerkstelligen, is tijdens de PrepCom gezocht naar onderwerpen die tijdens de RevCon verder besproken zouden kunnen worden en tot consensus kunnen leiden tussen de lidstaten. Ruimte voor consensus ontstaat mogelijk ten aanzien van het belang van ontwikkelingen op het gebied van Science en Technology voor de BTWC (denk aan onderwerpen als: dual-use in de levenswetenschappen, ontwikkelingen in de synthetische biologie, gene drives etc), gezien de verschillende voorstellen die in dit kader door Verdragspartijen zijn gedaan. Andere onderwerpen van discussie waren de functionaliteit van de door een aantal landen georganiseerde peer-review bijeenkomsten, en het al dan niet versterken van de Implementation Support Unit (ISU), de eenheid die landen ondersteunt bij het implementeren van de BTWC.  In november zal Bureau Biosecurity ook aansluiten bij de daadwerkelijke review conferentie.

Zoeken:

Service