U bevindt zich op: Home Pijlers Biosecurity bewustwording

Biosecurity bewustwording

Door bewust te zijn van het belang van biosecurity, zal een medewerker hier naar handelen. Bewustwording van medewerkers op het gebied van biosecurity is essentieel om afwijkende situaties op de werkplek te signaleren, die mogelijk een bedreiging vormen voor de organisatie of maatschappij. Denk hierbij aan de beveiliging van hoog-risico materialen, de beveiliging van informatie, data en werkprocessen.

Grondslag

KNAW gedragscode

CEN workshop agreement CWA 15793

NCTV zeker van je zaak trainingsmodule

Om bewustwording te vergroten kan bijvoorbeeld de trainingsmodule "Zeker van je zaak" van de NCTV worden gebruikt.

Het is handig om de vereiste security cultuur voor de betreffende organisatie te beschrijven (integraal of organisatiebreed)/ afdeling (specifiek).

Om awareness te vergroten, kun je veiligheid tot een aanvullend onderdeel maken van de beoordelingssystematiek van medewerkers.

Ondersteuning van awareness, door bijvoorbeeld E-learning, intranet en sticker campagnes, kan het bereik verbreden en het resultaat vergroten.

Controleer en handhaaf de gemaakte afspraken en regels met betrekking tot security.

Analyses en evaluaties gebaseerd op incidentregistraties en andere meldingen, bieden inzichten die de moeite waard zijn om tijdens een afdelingsoverleg of training met de medewerkers te communiceren.

Cijfers over veiligheid en de resultaten van de analyses worden meegenomen in het jaarverslag. Zo is voor iedereen duidelijk welke onderdelen aandacht vragen voor het nemen van verbetermaatregelen.

Communicatie over prestatie van verschillende afdelingen over de afdelingsgrenzen heen.

Scorekaarten per afdeling leiden tot een positieve concurrentie die een actieve betrokkenheid stimuleren.

In navolging op een awareness-campagne is het belangrijk om het thema levend te houden onder de medewerkers. Het kost enige inspanning om de aandacht voor en bewustwording van risico's op pijl te houden. Aangezien veiligheidsmaatregelen (hoe je het werk doet) vaak als minder belangrijk worden gezien dan het uitvoeren van de hoofdtaken (dat je het werk doet), is het essentieel dat de aandacht voor 'hoe je het werk doet' niet wegzakt.

Het ontwikkelen en uitrollen van verschillende e-learning modules binnen de organisatie heeft tot doel om de competenties van de werknemers te vergroten en awareness te bevorderen. De trainingen dragen bij aan het algeheel bewustzijn van risico's in de werkomgeving maar geeft tevens handvatten hoe je in die omgeving te gedragen en wat te doen bij (bijna)incidenten. Een tweede doel van de e-learning is het melden van de (bijna)-incidenten. Aan de hand van waargebeurde casussen wordt de cursist bewust gemaakt van het nut en de noodzaak van bepaalde gedragsregels en de bijdrage die zij kunnen leveren aan het veiligheidsniveau.

Zoeken:

Service