U bevindt zich op: Home Pijlers Responsplannen

Responsplannen

Het is belangrijk dat in een biosecurity plan van een organisatie wordt opgenomen hoe te handelen bij een incident, accident en calamiteit. Hierbij gaat het om zowel afspraken binnen de organisatie, maar ook met hulpdiensten buiten de organisatie.

Grondslag

Het continuïteitsplan ICT en elektriciteit van de organisatie bestaat idealiter uit drie deelplannen:

  • Deelplan 1 crisismanagement: het activeren en opstarten van de crisis/continuïteitsorganisatie;
  • Deelplan 2 continuïteitsmanagement: het continueren van kernactiviteiten van de organisatie;
  • Deelplan 3 herstel: het terugkeren naar de reguliere bedrijfsvoering.

Good practices

Het continuïteitsplan ICT en elektriciteit van de organisatie bestaat idealiter uit drie deelplannen:

  • Deelplan 1 crisismanagement: het activeren en opstarten van de crisis/continuïteitsorganisatie;
  • Deelplan 2 continuïteitsmanagement: het continueren van kernactiviteiten van de organisatie;
  • Deelplan 3 herstel: het terugkeren naar de reguliere bedrijfsvoering.

Stel een calamiteitenplan op dat beschrijft tijdens welke maatregelen welke calamiteiten getroffen moeten worden.

Neem biologische calamiteiten op in het crisisresponsplan.

Bespreek en bepaal op welke wijze vorm gegeven zal worden aan de nazorg.

Organiseer bijeenkomsten met externe organisaties en maak afspraken over wat te doen in geval van een calamiteit.

Organiseer en leg vast welke calamiteitenprocessen geoefend dienen te worden en in met welke regelmaat dit dient te gebeuren.

Het op afdelingsniveau en daarnaast centraal analyseren van incidenten en complicaties levert systematische lessen voor een betere veiligheidscultuur op. Op elke afdeling kan een decentrale meldingscommissie worden ingesteld. Jaarlijks kan er een bijeenkomst worden gehouden met de centrale en decentrale meldingscommissies om ervaringen uit te wisselen die voor de gehele ziekenhuis van belang zijn. Door de registraties van de verschillende afdelingen niet alleen per afdeling te professionaliseren, maar ook te combineren, wordt een integraal beeld van de gehele organisatie verkregen. De meest risicovolle processen op iedere afdeling kunnen zo in kaart worden gebracht.

Zoeken:

Service