Biosecurity richt zich op het beveiligen van biologische agentia en op de kennis en technologie die hiervoor nodig is. 
Door beveiligingsmaatregelen te treffen wordt de kans op misbruik van biologische agentia verkleind. Biosecurity kan in acht pijlers onderverdeeld worden.

Aan het werken met hoogrisico biologisch materiaal kunnen safety- en securityrisico’s kleven. In het algemeen kan gesteld worden dat biosafety de basis van (veilig) werken met hoogrisico materiaal vormt, waarop biosecurity met aanvullende beveiligingsmaatregelen voortbouwt. Nederland kent uitgebreide biosafety wet- en regelgeving en gedragsregels ter bescherming van de werknemers en het milieu. Op dit moment geldt geen aanvullende biosecuritywetgeving. De Nederlandse overheid wil dat in laboratoria naast biosafety ook aandacht is voor biosecurity. Biosecuritymaatregelen worden getroffen om biologische agentia en kennis te beveiligen om misbruik te voorkomen. 

Biologische hoogrisico materialen kunnen vanwege door hun aard en eigenschappen  interessant zijn voor misbruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkrijgbaarheid, overdraagbaarheid en verspreidbaarheid van een ziekteverwekker, en de eventuele consequenties voor de volksgezondheid, het milieu en de economie in geval van een moedwillige uitbraak.

De beveiliging van hoogrisico materiaal bestrijkt alle acht pijlers van biosecurity.

Biosecurity bewustwording

Thumbnail

Biosecurity bewustwording

Personeelsbeveiliging

Thumbnail

Personeelsbeveiliging

Transportbeveiliging en exportcontrole

Thumbnail

Transportbeveiliging en exportcontrole

Kennis- en informatiebeveiliging

Thumbnail

Kennis- en informatiebeveiliging

Controle van materiaal

Thumbnail

Controle van materiaal

Responsplannen

Thumbnail

Responsplannen

Management en Organisatie

Thumbnail

Management en Organisatie

Fysieke beveiliging

Thumbnail

Fysieke beveiliging