U bevindt zich op: Home Pijlers Transportbeveiliging

Transportbeveiliging

Voor het veilig transporteren en exporteren van risicovolle biologische agentia gelden nationale en internationale wetten en regels. Ten aanzien van de beveiliging van transport zijn in aanvulling op de wetten en regels, mogelijk aanvullende maatregelen en procedures nodig. De beveiliging is nodig aangezien tijdens transport een hiaat ontstaat tussen zender en ontvanger, waarbij beiden het materiaal niet fysiek in handen hebben. Hieronder staan nationale en internationale wetten voor vervoer en export, handige documenten en good practices ten aan zien van transportbeveiliging.

Nationale regels

Nationale wetgeving ten aanzien van transport:

In Nederland zijn de regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gevat in tweewetten: de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en de Wet luchtvaart. In deze wetten zijn de internationale regelingen opgenomen die daarmee van kracht zijn binnen Nederland. Meer informatie.

 • WVGS: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen
 • VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
 • Wet luchtvaart
 • Voor het transporteren of importeren van Quarantaine organismen gelden aanvullende regels en is een ontheffing of importvergunning van de NVWA nodig.
 • Voor het transporteren of importeren van dieren of dierlijke producten gelden aanvullende regels en is een ontheffing of importvergunning van de NVWA nodig

Alle regels en links ten aanzien van exportcontrole staan onder het kopje ‘internationale regels’.

Internationale regels

Hieronder volgt een overzicht van links naar internationale wetgeving ten aanzien van transport:

 • ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Link naar wetgeving

 • IATA: International Air Transport Association
 • ICAO: International Civil Aviation Organization
 • ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures
 • IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
 • RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

Hieronder volgt een overzicht van links naar internationale wetgeving ten aanzien van exportcontrole:EU Dual use directive No 428/2009:

Relevante documenten, links en good practices

Het BVF-platform heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een document opgesteld voor extern transport van biologische materialen.

‘Extern Transport van Biologische Materialen’, Fraukje Bitter en Gijsbert van Willigen, 5e editie 2012. Meer informatie en aanvragen.

Zoeken:

Service