Op donderdag 22 april 2021 organiseert Bureau Biosecurity het tweede webinar van de reeks webinars ‘Biosecurity in het Onderzoek’. Deze keer staat het webinar in het teken van tools en middelen om biosecurity binnen de organisatie onder de aandacht te brengen.

  Tijdens het eerste webinar is duidelijk geworden dat er nog veel te winnen is op het gebied van biosecurity en dual-use bewustwording bij de onderzoeker. Maar hoe pak je dat aan? Welke kennis en producten zijn hiervoor beschikbaar of ga je zelf het wiel uitvinden?

  De afgelopen maanden heeft Bureau Biosecurity een-op-een gesprekken gevoerd met collega’s in Nederland en België die verantwoordelijk zijn voor biosafety en vaak ook biosecurity in hun organisatie. Elk gesprek leverde waardevolle inzichten en input op. In dit webinar geven we een overzicht van best practices, middelen die gebruikt worden om biosecurity binnen de organisatie onder de aandacht te brengen, gaan we in groepen uiteen om ervaringen te delen en is er mogelijkheid om na te praten.

  10.00u – 10.40u   Biosecurity awareness: Best practices en tools 10.40u – 10.50u   Pauze 10.50u – 11.30u   Discussie in groepen 11.30u – 12.00u   Terugkoppeling en afsluiting 12.00u                         Mogelijkheid tot napraten

  De webinar start met een presentatie waarin een overzicht van tools wordt gepresenteerd en praktijkvoorbeelden worden uitgelicht hoe je biosecurity in jouw organisatie onder de aandacht kunt brengen. Hierbij wordt ingegaan op e-learning modules, trainingen/cursussen, overzichtstools, assessment tools, awareness raising tools en guidelines & wettelijke kaders.

  Vervolgens zullen we in groepen uiteen gaan om ervaringen en best practises te delen over hoe je de bovengenoemde tools kunt inzetten om onderzoekers bewust te maken van biosecurity. Hoe pak je dit aan? Welke handreikingen kunnen collega’s die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen je geven? Wat kan Bureau Biosecurity bieden om hierin te ondersteunen? Bij inschrijving voor het webinar kun je voorkeuren aangeven voor discussieonderwerpen. 

  We sluiten het interactieve webinar af met een terugkoppeling uit de discussiegroepen.  Daarnaast kijken we alvast vooruit naar het derde en tevens laatste webinar in deze reeks, welke specifiek gericht zal zijn op onderzoekers en medewerkers van laboratoria.

  Discussiegroepen

  Tijdens het webinar zullen we in groepen uiteen gaan om ervaringen en best practices te delen over hoe je tools kunt inzetten om onderzoekers bewust te maken van biosecurity. We bespreken vragen zoals ‘Hoe pak je dit aan?’, ‘Welke handreikingen kunnen collega’s die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen je geven?’, en ‘Wat kan Bureau Biosecurity bieden om hierin te ondersteunen?’. Hier kun je kiezen bij welk discussie onderwerp je graag ingedeeld zou willen worden. Let op: dit is een voorkeur en Bureau Biosecurity behoudt de mogelijkheid om je bij een ander onderwerp in te delen.

  1. Awareness raising tools

  Awareness raising tools zijn specifiek gericht op het creëren van biosecurity bewustzijn bij medewerkers. In deze discussiegroep kunnen tools zoals (interne) nieuwsbrieven, aandachtsborden en biosecurity film besproken.

  2. Assessment tools

  Assessment tools kunnen worden toegepast om een indicatie te krijgen van de huidige stand van zaken en risico’s in te schatten. Tools zoals risico analyses, audits en biosecurity zelf scan kunnen in deze discussiegroep naar voren komen.

  3. Overzichtstools

  Om toegang tot informatie over bioveiligheid toegankelijker te maken, kunnen overzichtstools handig zijn. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld een intranet pagina over bioveiligheid, flowschema’s en een centraal ondersteuningpunt.

  4. Guidelines & wettelijk kader

  (Het gebrek aan) Wet- en regelgeving rondom biosecurity en dual-use is complex. Om de wettelijke kaders makkelijk toegankelijk te maken, is het belangrijk om onderzoekers en andere medewerkers op het lab is richtlijnen en guidelines te geven. Hoe je dit aan kan pakken, met bijvoorbeeld behulp van interne guidelines, wordt in deze discussiegroep besproken.

  5. Training/cursus

  Medewerkers krijgen vaak een training of cursus, voorafgaand aan hun werkzaamheden op het lab. In sommige organisaties wordt een training verplicht gesteld voor alle medewerkers die op een BSL-2 lab (of hoger) gaan werken. Hoe wordt biosecurity onder de aandacht gebracht in trainingen en cursussen in verschillende organisaties? Dit wordt besproken in deze discussiegroep.

  6. E-learning

  E-learning modules over biosafety en biosecurity is een steeds meer gebruikte tool om bioveiligheid bewustwording te creëren bij onderzoekers en andere medewerkers die werken (in ruimtes) met pathogenen. De meeste organisaties maken zelf e-learning modules, die specifiek aansluiten bij hun eigen organisatie. In deze discussiegroep wordt besproken hoe je dit kunt aanpakken.

  7. Algemeen: Hoe bereik ik onderzoekers?

  In deze discussiegroep zal er niet specifiek op een van de thema’s worden ingegaan, maar wordt in het algemeen besproken hoe je onderzoekers bewust kunt maken van biosecurity. Uitdagingen en best practices kunnen worden uitgewisseld.

   

   

   

  In plaats van de Biosecurity Kennisdag organiseert Bureau Biosecurity in 2020 en 2021 een reeks van webinars. Het  doel van de webinars is om de bewustwording van onderzoekers op het gebied van biosecurity en dual-use risico’s te vergroten.

  Door middel van deze webinars werken we stapsgewijs en in afstemming met deskundigen aan het vergroten van de bewustwording van onderzoekers op het gebied van biosecurity en dual-use risico’s. Daarnaast bieden we organisaties handvaten en praktische tools om onderzoekers meer voorlichting te kunnen geven over biosecurity in het algemeen en mogelijke dual-use aspecten van hun onderzoek in het bijzonder.

  Tijdens de eerste webinar is ingegaan op vragen en aspecten waar (biologisch)veiligheidskundigen in de praktijk tegenaan lopen in het contact met medewerkers. Het doel is om meer zicht te krijgen op de onderliggende vragen: Is er behoefte om ondersteuning te krijgen? Hoe krijgen we meer biosecurity bewustwording in het lab, niet alleen bij onderzoekers maar ook bij studenten? In dit webinar is duidelijk geworden (lees hier de terugblik) dat nog veel te winnen is op het gebied van biosecurity en dual-use bewustwording bij de onderzoeker.

  Tijdens het tweede webinar wordt een overzicht gepresenteerd van middelen die gebruikt worden om biosecurity binnen de organisatie onder de aandacht te brengen en worden praktijkvoorbeelden uitgelicht. Deze webinar is specifiek gericht op personen die in de organisatie verantwoordelijk zijn voor biologische veiligheid.

  De derde webinar zal specifiek gericht  zijn op onderzoekers en medewerkers van laboratoria. Het doel van dit laatste webinar is om deze doelgroep bewuster te maken van biosecurity en dual-use risico’s.

  Exportcontrole webinar 2 februari

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert regulier een aantal seminars over exportcontrole.

  Biosecurity resource toolbox

  In het kader van een EU project heeft Bureau Biosecurity samen met consortiumpartners een biosecurity resource toolbox opgesteld.

  Biosecurity & Safe-by-Design

  In de wereld van opkomende technologieën, zoals synthetische biologie, nanotechnologie en nanobiotechnologie, wordt Safe-by-Design een steeds gangbaarder begrip.