Bureau Biosecurity deelt kennis en informatie over biosecurity en vergoot bewustwording rondom biosecurity, om de kans op misbruik van risicovolle ziekteverwekkers, kennis en technologieën te voorkomen.

Bureau Biosecurity is het nationale kennispunt voor de overheid en voor organisaties die met risicovolle ziekteverwekkers   werken. Bureau Biosecurity vergroot bewustwording rondom biosecurity in Nederland en ondersteunt organisaties bij het vrijwillig implementeren van biosecurity maatregelen. Tevens ondersteunt Bureau Biosecurity de overheid bij de verkenning naar aanvullende biosecurity wet- en regelgeving.

Activiteiten van Bureau Biosecurity:

  • Fungeert als kennis- en informatiepunt en beantwoordt biosecurity vragen
  • Ontwikkelt samen met de organisatie kennistools en webapplicaties 
  • Ontwikkelt samen met de organisatie opleidingsmodules
  • Geeft lezingen en workshops over biosecurity
  • Ondersteunt de overheid

Bureau Biosecurity is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) te Bilthoven. Het bureau is in 2013 opgericht door de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs Cultuur en Wetenschap.