U bevindt zich op: Home Beleid Dual-use research

Dual-use research

In het kader van medische, biologische of agrarische ontwikkelingen wordt onderzoek gedaan naar verschillende ziekteverwekkende micro-organismen. Onderzoek waarvan wordt geschat dat het mogelijk ook gebruikt zou kunnen worden voor de bedreiging van de volksgezondheid, diergezondheid of omgeving, wordt ‘dual-use research’ genoemd.

De term ‘dual-use research’ houdt in dat biologische agentia en kennis op tweeërlei wijze gebruikt kunnen worden. Aan de ene kant zijn veel ziekteverwekkende organismen uiterst belangrijk bij onderzoek en ontwikkeling op medisch, biologisch en agrarisch terrein. Echter, een deel van deze organismen kunnen ook gebruikt worden om biologische wapens te ontwikkelen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid en leefomgeving.
Aan het begrip ‘dual-use research’ kan ‘of concern’ worden toegevoegd. In dat geval is het mogelijk dat de resultaten van een onderzoek direct misbruikt kunnen worden en dat zulk misbruik grote gevolgen heeft. Gevolgen van het misbruik hoeven niet alleen het aantal slachtoffers te betreffen, maar ook grootschalige maatschappelijke ontwrichting.
In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in 2007 de gedragscode biosecurity opgesteld. Deze gedragscode is gericht op bewustwording van de risico’s van het werken met hoogrisico pathogenen. Daarnaast is eind 2013 het advies rapport ‘Bouwen aan Biosecurity. Beoordelen van dual-use-onderzoek’ verschenen. Deze twee documenten bevatten gedragscodes en richtlijnen voor wetenschappers en organisaties hoe om te gaan met ‘dual-use’ onderzoek.

 

Zoeken:

Service